NDT Bobath (dla dzieci)

NDT Bobath (dla dzieci)

Ideą usprawniania wg Metody NDT-Bobath jest pomoc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN). Terapeuta pracuje z całym ciałem dziecka, a nie porusza jedynie wybranymi kończynami. Dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Każdy ruch jest odpowiednio przygotowywany i połączony z przemieszczaniem ciężaru ciała i środka ciężkości. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie. Usprawnianie niemowląt i dzieci według koncepcji NDT- Bobath jest szczególnie ważne w terapii neurorozwojowej, ponieważ może być łatwo włączone w ich rozkład dnia bez wpływu na kontakt rodziców z dzieckiem. Prawidłowo wykonywana pielęgnacja, karmienie, noszenie dziecka czy zabawa z nim są naturalnym utrwalaniem prawidłowych wzorców ruchowych. Pomoc w przeszkoleniu i instruktarzu rodzica lub opiekuna przez fizjoterapeutę ma na celu kontynuowanie ćwiczeń w domu.

Główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath obejmują:

  • wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia,
  • hamowanie nieprawidłowych odruchów,
  • wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych,
  • wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.

Facebook