CENNIK

INDYWIDUALNA PRACA Z PACJENTEMok. 45 minut
Terapia manualna150 zł
FIZYKOTERAPIA5 -30 minut
Elektrostymulacja mięśni10 zł
Galwanizacja10 zł
Jonoforeza10 zł
Prądy diadynamiczne (DD)10 zł
Prądy interferencyjne10 zł
Prądy Kotza (rosyjska stymulacja)10 zł
Prądy TENS10 zł
Prądy Traberta10 zł
Ultradźwięki, fonoforeza/ultrafonoforeza10 zł
Elektroterapia ultradźwiękowa skojarzona (ultradźwięk+elektroterapia)10 zł
Laseroterapia punktowa (Laser wysokoenergetyczny)30 zł

Facebook