CRAFTA (Craniofacial Therapy Academy)

CRAFTA (Craniofacial Therapy Academy)

Nowatorski system terapii manualnej, zajmujący się przede wszystkim problemami bólowymi głowy i dysfunkcjami w obrębie stawów skroniowo‍żuchwowych. Metoda obejmuje dokładne badanie, leczenie oraz autoterapię całego systemu czaszkowo‍żuchwowego (obszaru stawów skroniowo‍żuchwowych, czaszki, układu nerwowego oraz innych struktur anatomicznych mogących brać udział w problemie pacjenta). Twórca metody Harry von Piekartz wyróżnia cztery źródła dysfunkcji w obrębie czaszkowo‍twarzowym: czaszkowo‍szyjne, czaszkowo‍twarzowe, czaszkowo‍żuchwowe oraz układ nerwów czaszkowych, które są punktem wyjścia do dalszej oceny problemu pacjenta.

Wskazaniem do terapii są:

  • ból/ klikanie/ dyskomfort w obrębie stawów skroniowo- żuchwowych,
  • permanentne i uporczywe bóle/ zawroty głowy,
  • szumy uszne,
  • dysfunkcje odcinka szyjnego kręgosłupa,
  • szczękościsk/ bruksizm/ zaciskanie zębów,
  • stany napięcia i inne zaburzenia narządu żucia.

Więcej informacji znajdziecie Państwo odwiedzając stronę Akademii Terapii Czaszkowo – Twarzowej:

www.crafta.org

Facebook