FOI – Funkcjonalna Osteopatia i Integracja

FOI – Funkcjonalna Osteopatia i Integracja

Funkcjonalna Osteopatia i Integracja jest niezależną metodą terapii narządu ruchu. Wynika z idei, że wszystkie stawy organizmu są ze sobą wzajemnie powiązane. Stanowi niezależną koncepcję terapeutyczną w zakresie osteopatii i terapii manualnej. FOI poprzez holistyczny sposób podejścia do pacjenta jest terapią całego ciała. Zakłada ona, że na problem, który powstał w aparacie ruchu, organizm człowieka reaguje jako całość. Ludzkie ciało zmuszone zostaje skompensować w jakiś sposób powstałe zaburzenie. Praktyka pokazuje, iż mechanizmy kompensacyjne są rozproszone po całym ciele, do tego zawsze według ustalonego wzorca.

Zalety FOI:

 • szybka i efektywna diagnoza,
 • łatwe w rozpoznaniu i leczeniu związki przyczynowo-skutkowe,
 • szybkie efekty i wysoka skuteczność stosowanych technik,
 • delikatny i bezpieczny sposób przeprowadzania zabiegów,
 • brak przeciwwskazań dla tego typu terapii,
 • łatwość w określaniu rokowań co do przebiegu terapii,
 • duża skuteczność metody w pracy z pacjentem,
 • techniki alternatywne dla manipulacji,
 • techniki dostosowane również dla kobiet (nie wymagają dużej siły).

Zastosowanie:

 • szybkie i skuteczne eliminowanie wszystkich dolegliwości, mających swoje źródła w zaburzeniach funkcjonalnych,
 • pozytywne wyniki w terapii zmian strukturalnych, wynikających z zaburzeń funkcjonalnych, np. przy posiadających takie cechy zwyrodnieniach stawu biodrowego lub kolanowego,
 • wypadnięcie jądra galaretowatego (tzw. „wypadnięcie dysku”), które jest często następstwem zaburzeń statyki i nieprawidłowego działania.

Więcej informacji uzyskają Państwo odwiedzając polską wersję strony niemieckiego Instytutu: www.funktionelle-integration.de oraz pod adresem www.kto.com.pl.

Facebook