MDT McKenzie

MDT McKenzie (MDT- Mechanical Diagnosis and Therapy)

Metoda McKenzie jest to oparta na dowodach naukowych metoda biomechanicznego diagnozowania i leczenia schorzeń oraz zespołów bólowych kręgosłupa, a także stawów obwodowych kończyn. Na uwagę w metodzie zasługuje dalece rozbudowana część diagnostyczna na którą składa się szczegółowy wywiad oraz testy kliniczne. Dokładny obraz choroby pozwala przypisać pacjenta do jednego z wyróżnionych przez twórcę metody – Robina McKenziego zespołów zaburzeń:

  • zespół strukturalny- dotyczy zmian w obrębie krążka międzykręgowego – dysku,
  • zespół dysfunkcyjny- dotyczy mechanicznych uszkodzeń w obrębie tkanek miękkich kręgosłupa,
  • zespół posturalny- jest wynikiem długotrwałych obciążeń statycznych nieuszkodzonych struktur kostno – stawowych.

W terapii według metody McKenziego, wykorzystuje się czynniki mechaniczne generowane siłami samego pacjenta, jak również szeroką gamę technik manualnych. Zasadą jest, stosowanie najpierw indywidualnie dobranych ćwiczeń, a dopiero jeśli to konieczne, dodatkowo terapii manualnej – po wykluczeniu wszelkich przeciwwskazań do jej zastosowania. Istotą metody jest to, że pozwala ona wielu pacjentom, samodzielnie, po odpowiednim wyedukowaniu, radzić sobie z bólem. Celem nadrzędnym terapii jest zabezpieczenie chorego przed nawrotem dolegliwości.

Zastosowanie:

  • dyskopatia zarówno w stanie ostrym jak i przewlekłym,
  • przepuklina (protruzja) dysku,
  • zespoły korzeniowe (rwa kulszowa, rwa ramienna),
  • zespoły bólowe kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowego oraz kończyn.

Więcej informacji uzyskają Państwo odwiedzając stronę Instytutu McKenziego Polska:

www.mckenzie.pl

Facebook