PNF

PNF – Prorioceptive Neuromuscular Facilitation

PNF (Medium)Istotę koncepcji PNF zawarto w nazwie: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie, facilitowanie) ruchu. PNF proponuje pacjentowi terapię bezbolesną i funkcjonalną. Czyli zgodną z potrzebami ruchowymi zgłaszanymi przez chorego i wzorowaną na naturalnych ruchach zdrowego człowieka.

Zgodnie z koncepcją PNF badanie i terapia stanowią integralną całość wzajemnie się uzupełniając. PNF proponuje ruchy naturalne, które przebiegają trójpłaszczyznowo i są zbliżone do czynności dnia codziennego.

Uwzględnienie podczas planowania terapii potrzeb ruchowych i problemów zgłaszanych przez chorego przynosi wiele korzyści i czyni z PNF metodę przyjazną dla pacjenta, opartą na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne odcinki ciała i umiejętności chorego do ułatwiania reedukacji utraconych funkcji.

PNF gwarantuje również wysoki poziom edukacji pacjenta, oparty na współuczestnictwie w planowaniu terapii oraz kontynuacji ćwiczeń w formie programu domowego, przy niewielkich wymaganiach sprzętowych.

Zalety PNF:

 • terapia jest bezpieczna, diagnoza i ćwiczenia stanowią nierozłączną całość,
 • metoda przyjazna pacjentowi, bezbolesna,
 • umożliwia pracę z pacjentami o różnych poziomach dysfunkcji, od ruchowych (ortopedycznych) do wegetatywnych (neurologicznych),
 • pozwala edukować pacjenta i zwiększać jego świadomość dotyczącą terapii, pacjent może wykonywać ćwiczenia usprawniające w domu,
 • leczenie postępuje w sposób logiczny i zorganizowany,
 • każde działanie w danym ćwiczeniu odnosi się do konkretnego celu i jest logicznym, przejściem od poprzedniej aktywności oraz prowadzi do następnego działania
 • rehabilitacja wg koncepcji PNF nie wymaga praktycznie żadnego sprzętu,
 • wysoka efektywność terapii, osiągana dzięki holistycznemu podejściu, wnikliwej analizie problemu i zastosowaniu skutecznych ćwiczeń,
 • rehabilitacja wg koncepcji PNF pozwala na ponowne zainicjowanie ruchu uszkodzonych kończyn, pozwala na zmianę szybkości i płynności ruchu, polepsza koordynację i kontrolę ruchową, zwiększa zakres ruchomości, stabilność, siłę, wytrzymałość i elastyczność mięśni (obecnie najszybszy i najbardziej efektywny sposób zwiększenia elastyczności), zmniejsza ból, polepsza motorykę, co wpływa korzystnie na biomechanikę, zmniejsza zmęczenie i pomaga zapobiegać urazom.

Zastosowanie w schorzeniach ortopedycznych:

 • zaburzenia funkcji mięśni w postaci niedoboru masy oraz siły mięśniowej (w przypadkach pacjentów pooperacyjnych),
 • choroby mięśni szkieletowych (m.in. dystrofie, zaburzenia metaboliczne, zmiany zapalne),
 • złamania i zwichnięcia,
 • uszkodzenia tkanek miękkich aparatu ruchu (mięśni, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych),
 • zaburzenia tzw. propriocepcji (na skutek doznanego urazu tkanek miękkich),
 • zaburzenia prawidłowej postawy – reedukacja posturalna,
 • bóle kręgosłupa segmentu szyjnego, piersiowego oraz lędźwiowo-krzyżowego,
 • neuralgie nerwu trójdzielnego oraz twarzowego,
 • zaburzenia funkcji wegetatywnych (oddychanie, połykanie, artykulacja),
 • leczenie stawów hypermobilnych – stabilizacje stawów kręgosłupa oraz kończyn.

Zastosowanie w schorzeniach neurologicznych:

 • SM – stwardnienie rozsiane,
 • SLA – rdzeniowy zanik mięśni,
 • choroba Parkinsona,
 • MPDz – mózgowe porażenie dziecięce,
 • udary mózgu,
 • uszkodzenie nerwów obwodowych,
 • niedowłady kończyn,
 • choroby nerwowo-mięśniowe,
 • polio.

Więcej informacji uzyskają Państwo odwiedzając stronę Polskiego Stowarzyszenia PNF:

http://www.ipnfa.pl

Facebook