Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

Z przyjemnością informujemy, że 26 października 2015 roku Pan Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zawodzie fizjoterapeuty.

Naczelnym celem regulacji jest zabezpieczenie właściwej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez uregulowanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu. Ustawa definiuje zasady: wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w tym: uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, kształcenia zawodowego i podyplomowego oraz odpowiedzialności zbiorowej, a także powołuje samorząd fizjoterapeutów.

Ustawa stanowi, iż zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym.

W imieniu Fizjoterapeutów oraz Pacjentów dziękujemy Panu Prezydentowi za ostateczną akceptację ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

 

Facebook